Kierownictwo

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Rawie Mazowieckiej

st. bryg. mgr inż. Marcin Szymański

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Rawie Mazowieckiej

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kowalski