Kontakt

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Rawie Mazowieckiej
ul. Przemysłowa 2a,
96-200 Rawa Mazowiecka

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 
tel. 46/814 56 62
fax. 46/814 40 28

Sekretariat Komendanta Powiatowego 
tel. 46/814 40 27 
tel. 46/814 26 11

Poczta elektroniczna (e-mail): kppsp15@straz.lodz.pl

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego
st. kpt. Konrad Krupa
tel. kom. 781 707 998
tel. 46/814 40 27