RODO

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został 
Inspektor Ochrony Danych (IOD) – kontakt: 90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113,
tel. 42 63 15 103, 42 63 15 104;
e-mail: iod@straz.lodz.pl.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej powołany został 
Specjalista Ochrony Danych (SOD) – bryg. Mirosława Wójcik
kontakt: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Przemysłowa 2a; 
tel. 46 814 40 27; fax. 46 814 40 28;
e-mail: kppsp15@straz.lodz.pl

Klauzula informacyjna ogólna: 
Monitoring wizyjny – klauzula informacyjna 
Przetwarzanie danych osobowych w ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej 
Przetwarzanie danych osobowych petentów